ไม่มีรายการในตะกร้า

"ให้ที่ยั่งยืน"
แพลตฟอร์มระบบซะกาต
ออนไลน์ครบวงจร

เพื่อลดความเลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนในสังคม

องค์กร
ผู้สนับสนุน

Award
UNDP
NIA
Business people

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิกตามช่องทางที่คุณเลือก โดยมีให้เลือก 3 ช่องทาง อีเมล Line และ Google เมื่อสมัครเรียบร้อย เข้าอีเมลเพื่อยืนยันบัญชี และเข้าสู่ระบบ

2. เลือกองค์กร

เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกองค์กรโดยเลือก "กรุณาเลือกองค์กร" ด้านบนของหน้าเว็บ จะมี Pop Up เลือกองค์กรแสดงขึ้นมา แล้วเลือกองค์กรที่ต้องการจ่ายซะกาต เลือกปุ่มเลือกองค์กร

3. เลือกบริการ

สามารถเลือกได้จากเมนูหลัก และหน้าแรกส่วนบริการของเรา สามารถคำนวณ จ่าย ซะกาตทุกประเภท ซึ่งเมนูการบริการขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละองค์กร

4. ชำระเงิน

ผู้จ่ายซะกาตสามารถคำนวณซะกาต และชำระเงินได้ง่ายๆ ผ่าน QR Payment เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เลือกปุ่มตรวจสอบสถานะ

ซะกาตฟิตเราะห์ปีนี้กี่บาท?

คำนวณซะกาตฟิตเราะห์ง่ายๆ ได้ตามขั้นตอนดังนี้

  • เข้าสู่ระบบ
  • เลือกองค์กร
  • เลือกคำนวณ -> ซะกาตฟิตเราะห์

บริการของเรา

ผู้จ่ายซะกาตสามารถคำนวณซะกาตทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและชำระเงินได้ง่ายๆ ผ่าน QR Payment

องค์กรซะกาตสามารถบริหารจัดการซะกาตได้อย่างโปร่งใสและประสิทธิภาพ มีระบบรายงานการเงินและกิจกรรมการแจกจ่ายสวัสดิการซะกาตแสดงบนหน้าเว็บไซต์ และมีระบบบริการผู้ขอรับซะกาต ก่อน - หลังรับสวัสดิการซะกาต

ผู้ขอรับซะกาตสามารถยื่นขอรับซะกาตและได้รับการดูแลหลังจากได้รับสวัสดิการซะกาต

และยังมีบริการอื่นๆ เช่น ฟิดยะห์ กัฟฟาเราะห์ มนุษยธรรม เด็กกำพร้า บริจาค วากัฟ อากีเกาะห์ กุรบาน และละศีลอด ซึ่งเมนูการบริการขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละองค์กร

รางวัล

อัลฮัมดุลิลละฮฺ ที่ได้รับทุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มจาก UNDP Thailand และ NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

Card image
ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ จาก UNDP Thailand

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทีม "ZAKAT THAILAND" ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ จาก UNDP Thailand

Card image
ได้รับทุนสนับสนุนการทดลองโครงการ จาก UNDP Thailand

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทีม "ZAKAT THAILAND" ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทดลองโครงการ จาก UNDP Thailand

การขับเคลื่อน

การจ่ายซะกาตและอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

ซะกาตไทยแลนด์ (www.zakatthailand.com) เป็นแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้จ่ายซะกาต องค์กรซะกาต และผู้ขอรับซะกาต

  • คำนวณ และจ่ายซะกาต
  • รายงานการเงินและกิจกรรมขององค์กรซะกาต
  • ขอรับซะกาต
Lines
Image
Badge
Shape

องค์กรผู้สนับสนุน

องค์กรภาคี

Top