ไม่มีรายการในตะกร้า

Business people

สนับสนุนการพัฒนา
แพลตฟอร์มระบบซะกาต
ออนไลน์ครบวงจร

เพื่อลดความเลื่อมล้ำและแก้ปัญหาความยากจนในสังคม

องค์กร
ผู้สนับสนุน

Award
UNDP
NIA

บริการของเรา

ผู้จ่ายซะกาตสามารถคำนวณซะกาตทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและชำระเงินได้ง่ายๆ ผ่าน QR Payment

องค์กรซะกาตสามารถบริหารจัดการซะกาตได้อย่างโปร่งใสและประสิทธิภาพ มีระบบรายงานการเงินและกิจกรรมการแจกจ่ายสวัสดิการซะกาตแสดงบนหน้าเว็บไซต์ และมีระบบบริการผู้ขอรับซะกาต ก่อน - หลังรับสวัสดิการซะกาต

ผู้ขอรับซะกาตสามารถยื่นขอรับซะกาตและได้รับการดูแลหลังจากได้รับสวัสดิการซะกาต

และยังมีบริการอื่นๆ เช่น ฟิดยะห์ กัฟฟาเราะห์ มนุษยธรรม เด็กกำพร้า บริจาค วากัฟ อากีเกาะห์ กุรบาน และละศีลอด ซึ่งเมนูการบริการขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละองค์กร

รางวัล

อัลฮัมดุลิลละฮฺ ที่ได้รับทุนเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มจาก UNDP Thailand และ NIA (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ)

Card image
ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ จาก UNDP Thailand

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทีม "ZAKAT THAILAND" ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ จาก UNDP Thailand

Card image
ได้รับทุนสนับสนุนการทดลองโครงการ จาก UNDP Thailand

ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทีม "ZAKAT THAILAND" ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทดลองโครงการ จาก UNDP Thailand

การขับเคลื่อน

การจ่ายซะกาตและอื่นๆ

เกี่ยวกับเรา

ซะกาตไทยแลนด์ (www.zakatthailand.com) เป็นแพลตฟอร์มระบบซะกาตออนไลน์ครบวงจรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างผู้จ่ายซะกาต องค์กรซะกาต และผู้ขอรับซะกาต

  • คำนวณ และจ่ายซะกาต
  • รายงานการเงินและกิจกรรมขององค์กรซะกาต
  • ขอรับซะกาต
Lines
Image
Badge
Shape

องค์กรผู้สนับสนุน

องค์กรภาคี

Top