ไม่มีรายการในตะกร้า

รวม:0.00 บาท
ตะกร้าของฉัน

ZRMAP คืออะไร?

ผู้มีสิทธิรับซะกาตอยู่ที่ไหน มีจำนวนเท่าไร ต้องการสวัสดิการซะกาตด้านใด สถานะปัจจุบันเป็นอย่างไร

Loading...
กำลังประมวลผล...

10 จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิรับซะกาตมากที่สุด

ผู้มีสิทธิรับซะกาตที่อนุมัติแล้วรายจังหวัดหรือรายองค์กร

ร่วมกันเพิ่มยอดผู้รับซะกาตได้มากขึ้นด้วยการ จ่ายซะกาต

คำอธิบายกราฟ

(1) ปี พ.ศ. 2566 : จังหวัดปัตตานี ผู้สิทธิรับซะกาตต้องการทุนสนับสนุนมากที่สุด คือ 3 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 78,621 บาท

(2) ปี พ.ศ. 2567 : จังหวัดสงขลา ผู้สิทธิรับซะกาตต้องการทุนสนับสนุนมากที่สุด คือ 9 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท

จังหวัดที่มีผู้มีสิทธิรับซะกาตมากที่สุด

ร่วมกันเพิ่มยอดผู้รับซะกาตได้มากขึ้นด้วยการ จ่ายซะกาต

คำอธิบายกราฟ

(1) ปี พ.ศ. 2566 : จังหวัดปัตตานี ผู้สิทธิรับซะกาตต้องการทุนสนับสนุนมากที่สุด คือ 3 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 78,621 บาท

(2) ปี พ.ศ. 2567 : จังหวัดสงขลา ผู้สิทธิรับซะกาตต้องการทุนสนับสนุนมากที่สุด คือ 9 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท

ประเภทที่มีจำนวนผู้มีสิทธิรับซะกาตมากที่สุด

ผู้มีสิทธิรับซะกาตที่อนุมัติแล้วรายจังหวัดหรือรายองค์กร

ร่วมกันเพิ่มยอดผู้รับซะกาตได้มากขึ้นด้วยการ จ่ายซะกาต

คำอธิบายกราฟ

(1) ปี พ.ศ. 2566: ประเภทผู้มีสิทธิรับซะกาตที่ต้องการทุนสนับสนุนมากที่สุด คือ ยากจน จำนวน 3 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 78,621 บาท

(2) ปี พ.ศ. 2567: ประเภทผู้มีสิทธิรับซะกาตที่ต้องการทุนสนับสนุนมากที่สุด คือ ยากจน จำนวน 10 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 9,500 บาท

สวัสดิการซะกาตที่ผู้มีสิทธิรับซะกาตต้องการมากที่สุด

ผู้มีสิทธิรับซะกาตที่อนุมัติแล้วรายจังหวัดหรือรายองค์กร

ร่วมกันเพิ่มยอดผู้รับซะกาตได้มากขึ้นด้วยการ จ่ายซะกาต

คำอธิบายกราฟ

(1) ปี พ.ศ. 2566: สวัสดิการซะกาตที่ทุกประเภทต้องการทุนสนับสนุนมากที่สุด คือ ส่งเสริมอาชีพ จำนวน 3 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 71,621 บาท

(2) ปี พ.ศ. 2567: สวัสดิการซะกาตที่ทุกประเภทต้องการทุนสนับสนุนมากที่สุด คือ ค่าอาหารรายเดือน จำนวน 11 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 10,469 บาท

สถานะผู้รับซะกาต

ร่วมกันเพิ่มยอดผู้รับซะกาตได้มากขึ้นด้วยการ จ่ายซะกาต

คำอธิบายกราฟ

(1) ปี พ.ศ. 2566: ผู้มีสิทธิรับซะกาตทุกประเภทที่ได้รับซะกาตแล้ว จำนวน 3 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 78,621 บาท
(1) ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองถาวร ไม่มีข้อมูล
(2) ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองชั่วคราว จำนวน 1 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาท
(3) สามารถพึ่งพาตัวเอง แต่ยังไม่หลุดพ้นอีก ไม่มีข้อมูล
(4) สามารถพึ่งพาตัวเอง และหลุดพ้นแล้ว ไม่มีข้อมูล
(5) หลุดพ้นแล้ว และเป็นผู้จ่ายแล้ว ไม่มีข้อมูล

(2) ปี พ.ศ. 2567: ผู้มีสิทธิรับซะกาตทุกประเภทที่ได้รับซะกาตแล้ว จำนวน 11 ครัวเรือน เป็นจำนวนเงิน 14,500 บาท
(1) ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองถาวร ไม่มีข้อมูล
(2) ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองชั่วคราว ไม่มีข้อมูล
(3) สามารถพึ่งพาตัวเอง แต่ยังไม่หลุดพ้นอีก ไม่มีข้อมูล
(4) สามารถพึ่งพาตัวเอง และหลุดพ้นแล้ว ไม่มีข้อมูล
(5) หลุดพ้นแล้ว และเป็นผู้จ่ายแล้ว ไม่มีข้อมูล

Top